Tjenesteleverandører

Tjenesteleverandører

by Ephori
Vi tilbyr sosiale tjenesteleverandører (frivillig-ideelle, sosiale entreprenører m.m.) hjelp til å avklare sitt finansieringsbehov og finansieringsmuligheter. Vi kan bistå tjenesteleverandører med å bli “investeringsklare” og med kapitalinnhenting fra investorer.
Finansiering av samfunnseffekt

Vi ønsker å bidra til at frivillig-ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og andre med løsninger på samfunnsutfordringer skal kunne realisere sitt potensiale. Riktig finansiering kan være en viktig faktor for å oppnå dette. Vi tror at sosiale investeringer, med modeller som blant annet effektkontrakter, kan gi tilgang på flere og bedre finansieringsmuligheter for organisasjoner med samfunnseffekt. Velferdsfinans har siden 2015 vært en pådriver for effektkontrakter og andre innovative finansieringsmodeller i Norge. For selskaper og organisasjoner som ønsker å finansieres med sosiale investeringer kan vi blant annet bidra med:

  • Avklaring av finansieringsbehov og finansieringsmuligheter
  • Analyse og videre utvikling av forretningsmodell
  • Analyse av effekt og kommunikasjon av effekt
  • Utvikling av investeringsprospekt og kapitalinnhenting
Innovative finanseringsmodeller

Vi ønsker å bidra med å introdusere ulike innovative finansieringsmodeller i Norge. Vårt hovedfokus er og har vært på effektkontrakten, men det er flere andre finansieringsmodeller som kan være aktuelle for sosiale tjenesteleverandører. For eksempel ønsker vi å introdusere en modell som kalles “revenue sharing participation” eller “revenue sharing agreement”. Modellen har blitt brukt til å finansiere sosiale entreprenørbedrifter og sosial innovasjon i flere land i Europa. Kort forklart innebærer modellen at en investor kjøper en rettighet til fremtidige inntekter. Utover effektkontrakter og revenue sharing agreements er det også andre ulike former for eierskap og lån som kan være interessant å tilpasse til sosial tjenesteleverandører og sosiale investorer. Vi er stadig på utkikk etter nye og spennende modeller som kan bidra til å realisere potensialet til de gode løsningene.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt oss.