Offentlige oppdragsgivere

Offentlige oppdragsgivere

by Ephori
Vi tilbyr offentlige oppdragsgivere som kommuner, etater eller departementer rådgivning innen sosiale investeringsprosjekter, og i første rekke innen effektkontrakter.

Hva vi kan bidra med

Ephori har siden 2015 vært en pådriver for effektkontrakter og andre innovative finansieringsmodeller i Norge. Vi har internasjonal erfaring med utviklingen av effektkontrakter, og tilgang til et stort internasjonalt nettverk av aktører som arbeider med effektkontrakter til daglig. Vi har kompetanse innen måling og evaluering av effekt, og til samfunnsøkonomiske analyser av sosiale utfordringer. Basert på vår kompetanse, erfaring og nettverk kan vi tilby offentlige oppdragsgivere bistand med blant annet:

  • Avklare hvordan en effektkontrakt kan implementeres (forprosjekt)
  • Analyse av samfunnsutfordringer og målgrupper
  • Analyse av ulike tiltak, tiltaksleverandører og effekter
  • Gjennomføre kapitalinnhenting fra investorer til sosiale investeringsprosjekter
  • Bistå med anskaffelsesprosessen og kontraktsutforming
  • Implementering og prosjektledelse for sosiale investeringsprosjekter
Planlegging av en effektkontrakt i 5 steg

Et forprosjekt (også kalt gjennomførbarhetsstudie) kan utvikles gjennom fem hovedtrinn beskrevet nedenfor.

For eksempel analyse av sykefravær, arbeidsledighet hos en utsatt gruppe, gjengangerkriminalitet, ensomhet blant eldre eller sårbare barn.

Analyse av ett eller flere tiltak som retter seg mot utfordringen: Intervjuer med leverandører, fagfolk og målgruppe, leverandøranalyse, litteraturgjennomgang, dataanalyse m.m

Vurderinger av blant annet betalingsbetingelser, kontraktsoppsett, formulering av resultatmål, resultatpris, evalueringsmetode, rekrutteringsmetode til program, kohortinndeling, tidslinje m.m

Finansiell modellering kan inneholde blant annet kontantstrøm for prosjektet, kostnad-nytte, Social return on investment (SROI) og scenario analyse.

Et forprosjekt vil som regel konkludere med å gi noen anbefalinger og alternativer til implementering, som kan vurderes av partene (offentlig oppdragsgiver, investorer og leverandører) dersom prosjektet går videre til forhandlinger.

Fra April til August 2017 bisto vi KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) med å utvikle en nettressurs om effektkontrakter på KS sine nettsider. Norges første offentlige informasjonsressurs om effektkontrakter er tilgjengelig på KS sine nettsider

Kontakt oss for mer informasjon