Investorer

Investorer

by Ephori
Vi hjelper investorer å finne investeringsmuligheter som kan gi både en økonomisk avkastning og en målbar positiv samfunnseffekt.
Sosiale investeringer

Sosiale investeringer, eller impact investment er i stor vekst internasjonalt, men er foreløpig ikke veldig utbredt i Norge. Vi ønsker å bidra til utviklingen av dette markedet i Norge, og i første rekke med utviklingen av effektkontrakter. Effektkontrakter gir investorer en mulighet til å oppnå en økonomisk avkastning og en målbar positiv samfunnseffekt. Ephori har siden 2015 vært en pådriver for effektkontrakter i Norge og har opplevde en økende interesse for denne typen investering blant ulike typer investorer. I effektkontrakt og andre finansieringsprosjekter tilbyr vi å ta rollen som tilrettelegger, og kan da bistå med blant annet rådgivning, kapitalinnhenting og prosjektledelse. For investorer med en interesse for sosiale investeringer kan vi tilby blant annet:

  • Analyse av sosiale investeringer og prosjekter
  • Analyse av effekten til tidligere eller pågående investeringer
  • Bidra til å strukturere investeringsavtaler
  • Informasjon om investeringsmuligheter i effektkontrakter
  • Tilsending av investeringsprospekter og annen nyttig informasjon
Hvem er de sosiale investorene?

Basert på internasjonale effektkontrakter er dette investorer som setter de sosiale resultatene først, men som ser verdien av en tilbakebetaling/avkastning og muligheten til å reinvestere sine midler. Særlig passende grupper av investorer regnes som:

  • Stiftelser
  • Legater
  • Næringsliv (corporate social responsibility satsninger m.m.)
  • Formuende individer og familier
  • Sosiale investeringsfond