Hva vi tilbyr

Hva vi tilbyr

by Ephori

Finansiering med samfunnseffekt.

Ephori kobler gode løsninger på samfunnsutfordringer til finansiering.

Vi tilrettelegger for finansierings- og samarbeidsprosjekter mellom offentlige oppdragsgivere, samfunnsengasjerte investorer og leverandører av sosiale tiltak.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og prosjektstyring fra idefase til implementer til oppfølging av effektkontrakter og andre finansierings- og samarbeidsprosjekter. Vi kan engasjeres for hele prosjektperioden fra ide til avslutning, eller til deler av prosessen, etter behov.

Vi tilbyr tjenester knyttet til forprosjekt for effektkontrakter (gjennomførbarhetsvurdering), utarbeidelse av offentlig anbud for effektkontrakter, valg av leverandører, struktur og design av effektkontrakter, tjenestedesign, kontraktsrådgivining, prosjektledelse, måling og evaluering, målstyring (performance management) og samfunnsøkonomiske analyser.

Vi tilbyr våre tjenester til offentlige oppdragsgivere, tjenesteleverandører og investorer

Navn

Epost

Telefon nummer

Organisasjon

Melding