Fra April til August 2017 bisto vi KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) med å utvikle en nettressurs om effektkontrakter på KS sine nettsider. Norges første offentlige informasjonsressurs om effektkontrakter er tilgjengelig på KS sine nettsider.

På infosidene kan du lese mer om blant annet internasjonale erfaringer og hvordan man kan komme igang med utviklingen av effektkontrakter.