Social Finance UK, organisasjonen bak verdens første velferdsobligasjon (Social Impact Bond) i 2010, har nylig utgitt en rapport som utforsker de første seks årene med bruk av velferdsobligasjoner internasjonalt. Erfaringene så langt er positive, og veien fremover er lovende.

Noen nøkkeltall fra rapporten

I løpet av de første seks årene, frem til juni 2016, har 60 velferdsobligasjoner blitt implementert i 15 land. Majoriteten av disse har blitt implementert mellom 2014 og 2016. 22 av velferdsobligasjonene har så langt rapport om resultater og 21 av disse prosjektene har oppnådd positive sosiale resultater. I 12 av prosjektene har det så langt blitt gjort betalinger for resultater – og i fire av kontraktene har investorene mottatt full tilbakebetaling. Gjennom de 60 første kontraktene har over 200 millioner dollar blitt investert, og over 90.000 individer har blitt berørt av tjenester finansiert gjennom velferdsobligasjoner.

Resultatene fra rapporten indikerer at velferdsobligasjoner internasjonalt bidrar til bedre sosiale resultater for utsatte grupper, og bidrar til en bedre forståelse av hvilke sosiale tjenester som kan oppnå resultater effektivt.

Les hele rapporten her

(Ilustrasjonen er hentet fra rapporten.)