I Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) sin nye veileder for offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester nevnes effektkontrakter (også kalt velferdsobligasjoner) under punkt 2.2.6, side 17/18. Veilederen ble utgitt av Difi i April 2017 Informasjonen om velferdsobligasjoner er svært kort, men Difi kommenterer at de vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

“Difi tar sikte på å gi nærmere veiledning om bruk av velferdsobligasjoner når man har begynt å få noe mer erfaring med dette.”

Virke Sosial innovasjon, som Velferdsfinans er medlem av, var pådriver for at velferdsobligasjoner skulle tas med i den nye veilederen. Virke har også skrevet om velferdsobligasjoner på deres egne sider. Til tross for at man i Norge fortsatt ikke har fått implementert den første velferdsobligasjonen er det svært viktig at emnet trekkes frem av blant annet Difi, Virke og KS.

Veileder kan lastes ned her i PDF. veileder_helse-_og_sosialtjenester