Vi er et konsulentselskap som
motiveres av målbare endringer på
viktige samfunnsutfordringer.

Vi er et konsulentselskap som
motiveres av målbare endringer på
viktige samfunnsutfordringer.

Hva vi gjør

01

Effektmåling

Impact measurement og management handler om å måle, styre etter og maksimere virksomhetens positive påvirkning på samfunnsutfordringer. Vi har bistått over 30 selskaper og organisasjoner med å måle deres effekt basert på anerkjente internasjonale metoder og verktøy.
02

Effektkontrakter

I en effektkontrakt er man opptatt av å måle og dokumentere effekten av nye miljø- eller sosiale tiltak. Den offentlig parten i kontrakten betaler kun for oppnådde resultater, og har derfor liten risiko knyttet til utprøving av det nye tiltaket. Vi bistår som prosjektledere i effektkontrakter, og har erfaring fra prosjekter innen blant annet kriminalomsorg, barnevern og ung psykisk helse. 

03

Impact investeringer

Impact investeringer har en klar intensjon om å oppnå målbare, positive sosiale eller miljømessige effekter sammen med en finansiell avkastning. Vi bistår investorer og stiftelser med å finne gode investeringer, gjøre due diligence, vurdere impacten av investeringene og lage systemer for impact measurement og management.
04

Forretningsutvikling

Vi forretningsutvikler selskaper med løsninger på samfunnsutfordringer. Vi har også jobbet som forretningsutviklere for Impact Startup sitt akseleratorprogram med ansvar for selskaper som Movu Mobility og Total Ctrl.
05

Kompetanseheving

Vi tilbyr en-til-en rådgivning og kurs til grupper innen områdene vi jobber med. Vi er også blant annet innholdsleverandører i Effektlab – et samarbeidsprosjekt mellom KS og impact Startup – med mål om å øke kommuners kompetanse på kjøp og samarbeid med sosiale entreprenører.

26.6

MNOK i effektkontrakt prosjekter

4

Signerte
effektkontrakter

35+

Selskaper bistått med effektmåling

Hva kundene våre sier

Ferd Sosiale Entreprenører har hatt en konsulentavtale med Ephori Impact over flere år, og er svært fornøyd. De har på oppdrag fra oss vært tilretteleggere for tre av effektkontaktene som eksisterer i Norge i dag, og de har gjort effektive mulighetsvurderinger av en rekke flere. De har bistått flere av våre selskap i deres IMM prosesser, og de bidrar også inn i flere av våre større prosjekter for å styrke marked og økosystem for sosiale entreprenører i Norge. Leveransene er kunnskapsbaserte og presise. De har mer praktisk erfaring med effektkontrakter enn noen annen aktør i Norge, og det «håndtverket» det er å sette opp slike kontrakter behersker de svært godt. Ephori er en kunnskapsaktør som impact økonomien i Norge trenger, og vi kan varmt anbefale deres konsulenttjenester til andre.

Henriette Skretteberg, utviklingssjef, Ferd Sosiale Entreprenører
Ephori Impact har jobbet med vår EffektLab og mange av selskapene i vårt akseleratorprogram. De er et høykompetent team som er eksperter på Impact management og har vært involvert i de fleste Effektkontrakter i Norge. De er trygge og troverdige prosessledere og foredragsholdere til både oppstartsbedrifter, såvel som kommunalt ansatte. Alltid godt forberedt og gode til å bringe internasjonal viktig kunnskap til Norge.
Marte Sootholtet – Daglig leder, Impact Startup Norge

Ansatte

Jan Tveterås

Daglig leder

+47 932 13 589
Jan@ephori.no

Ingrid Høgset

Partner

+47 91 99 56 62
Ingrid@ephori.no

Jan Tveterås

Daglig leder

+47 932 13 589
Jan@ephori.no

Jan har Master i Management med hovedområde i Social Enterprise. Erfaring fra blant annet Social Investment Lab i Portugal, som deltaker i Social Impact Bond Research Program.

Ingrid Høgset

Partner

+47 91 99 56 62
Ingrid@ephori.no

Ingrid har mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse og bachelor i informatikk fra Universitet i Oslo. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Finansdepartementet hvor hun jobbet med statsbudsjettet og helsepolitikk.

Jan har Master i Management med hovedområde i Social Enterprise. Erfaring fra blant annet Social Investment Lab i Portugal, som deltaker i Social Impact Bond Research Program.
Ingrid har mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse og bachelor i informatikk fra Universitet i Oslo. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Finansdepartementet hvor hun jobbet med statsbudsjettet og helsepolitikk.

Kontakt

Telefon/epost

Telefon 1:+47 932 13 589
Telefon 2:+47 919 95 662
Epost: post@ephori.no

Kontor

Spaces Kvadraturen
Tollbugata 8, 0152 Oslo

Postadresse

Ephori Impact AS
Tollbugata 8, 0152 Oslo

Follow Us