Hjem

Hjem

by Ephori

Vi tilbyr uavhengig rådgivning, planlegging, prosjektledelse og oppfølging av finansierings- og samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer.

Ephori impact samarbeider med offentlige, private og ideelle aktører for å finne og fremme gode løsninger på samfunnsutfordringer. Resultatbasert metodikk, dataanalyse og effektmåling ligger til grunn for alle våre prosjekter.

Hva vi gjør

Social bridging

Ephori bistår kommuner, ideelle tjenesteleverandører og sosiale investorer med utviklingen av social bringing modeller.

Effektmåling

Ephori utvikler effektmålings-verktøy for sosiale leverandører som ønsker å forstå og måle hvilket bidrag de har i samfunnet. 

Effektkontrakter

Ephori bistår kommuner, ideelle tjenesteleverandører og sosiale investorer med utviklingen av effektkontrakter.

Noen av prosjektene våre

Impactmåling for FOREM

Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn (FOREM) er en interesseorganisasjon for menn og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn. Ephori har hjulpet FOREM med å etablere og iverksette impactmåling. På denne måten kan FOREM bedre forstå hvordan de påvirker målgruppen sin og hvordan de kan levere enda bedre resultater i fremtiden.

Effektkontrakt innen barnevern

Ephori leder et utviklingsarbeid som skal bruke en effektkontrakt for å skape bedre resultater for barn i barnevernet. Prosjektet er under utvikling og mer informasjon kommer etter hvert.

Effektkontrakt innen livsmestring

Fra Januar 2019 til Juli 2019 var Ephori prosjektledere for Norges første effektkontrakt mellom Lier Kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og Trygg av Natur. Ephori bistod partene gjennom hele utviklingsprosessen frem til signering av kontrakten. Ephori leder oppfølgingen og effektrapporteringen i prosjektet.

Kapitalinnhenting for Sammen om en jobb

Sammen om en jobb tilbyr et mentorprogram og språkundervisning til høyt kvalifiserte innvandrere som står uten jobb. Vi bistod Sammen om en jobb med finansieringsstrategi og hjalp dem med å sikre oppstartskapital for å utvikle bedriften.

Effektmåling av helse-app

Gjennom en helse-app hjelper Lifeness fedmepasienter med å gå ned i vekt og å holde vekten nede. Ephori har utviklet et effektmålingsverktøy for Lifeness, som gjør det mulig for dem å få oversikt over hvilke verdier de skaper for bruker, kunden og for samfunnet.

Effektkontrakt innen gjengangerkriminalitet

Ephori bistår flere kommuner i Vestfold med å utvikle en effektkontrakt knyttet til gjengangerkriminalitet. Målet for kontrakten er å løse glippsoneproblematikken og gi tidligere straffedømte en vei ut av kriminaliteten.

Utviklingsressurser for kommuner

På oppdrag for Kommunenes Sentralforbund har vi utviklet ressurser for kommuner som ønsker å utvikle resultatbaserte kontrakter. Ressursene er tilgjengelige på KS sine nettsider.

Nasjonal styringsgruppe

Ephori jobber med å sette sammen en nasjonal styringsgruppe for impact investeringer. 

Om Ephori Impact

Ephori har siden 2015 jobbet for å utvikle markedet for impact investeringer i Norge. Vi jobber for at gode løsninger på samfunnsutfordringer skal få tilgang til nødvendig finansiering. Vårt hovedvirke er knyttet til utviklingen av effektkontrakter og social bridging modeller i Norge. Disse modellene tilbyr en supplerende måte å finansiere sosiale tiltak på og bidrar til mer forebygging, bedre finansiering av frivillig-ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører, bedre samfunnsøkonomi og bedre sosiale resultater for utsatte grupper i Norge.

Vi i ephori har internasjonal erfaring med utvikling av sosiale effektkontrakter, og god erfaring fra samarbeid mellom frivillig-ideell, privat og offentlig sektor i Norge.

Ephori er et ideelt AS.

Ansatte

Cropped

Jan Tveterås

Daglig leder

+47 932 13 589
Jan@ephori.no

Jan har Master i Management med hovedområde i Social Enterprise. Erfaring fra blant annet Social Investment Lab i Portugal, som deltaker i Social Impact Bond Research Program.

Ingrid-bilde-2

Ingrid Høgset

Partner

+47 91 99 56 62
Ingrid@ephori.no

Ingrid har mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse og bachelor i informatikk fra Universitet i Oslo. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Finansdepartementet hvor hun jobbet med statsbudsjettet og helsepolitikk.

Våre kunder

My title page contents