by Ephori

Vi tilbyr uavhengig rådgivning, planlegging, prosjektledelse og oppfølging av finansierings- og samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer.

Ephori impact samarbeider med offentlige, private og ideelle aktører for å finne og fremme gode løsninger på samfunnsutfordringer. Resultatbasert metodikk, dataanalyse og effektmåling ligger til grunn for alle våre prosjekter.

Om Ephori Impact

Ephori har siden 2015 jobbet for å utvikle markedet for impact investeringer i Norge. Vi jobber for at gode løsninger på samfunnsutfordringer skal få tilgang til nødvendig finansiering. Vårt hovedvirke er knyttet til utviklingen av effektkontrakter og social bridging modeller i Norge. Disse modellene tilbyr en supplerende måte å finansiere sosiale tiltak på og bidrar til mer forebygging, bedre finansiering av frivillig-ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører, bedre samfunnsøkonomi og bedre sosiale resultater for utsatte grupper i Norge.

Vi i ephori har internasjonal erfaring med utvikling av sosiale effektkontrakter, og god erfaring fra samarbeid mellom frivillig-ideell, privat og offentlig sektor i Norge.

Ephori er et ideelt AS.

Hva vi gjør

Ephori kobler gode løsninger på samfunnsutfordringer til finansiering.

Ephori legger til rette for finansierings- og samarbeidsprosjekter mellom offentlig sektor, samfunnsengasjerte investorer og leverandører av sosiale tiltak. Vi tilbyr rådgivningstjenester og prosjektledelse fra idéfase til implementering og  oppfølging. Vi kan lede utviklingen av en effektkontrakt eller social bridging modell fra start til slutt.

Effektmåling

Ephori utvikler effektmålings-verktøy for sosiale leverandører som ønsker å forstå og måle hvilket bidrag de har i samfunnet. 

Social bridging

Ephori bistår kommuner, ideelle tjenesteleverandører og sosiale investorer med utviklingen av social bringing modeller.

Effektkontrakter

Ephori bistår kommuner, ideelle tjenesteleverandører og sosiale investorer med utviklingen av effektkontrakter.

Våre kunder

Les om noen av våre prosjekt

Norges første effektkontrakt

Fra Januar 2019 til Juli 2019 var Ephori prosjektledere for Norges første effektkontrakt mellom Lier Kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og Trygg av Natur. Ephori bistod partene gjennom hele utviklingsprosessen frem til signering av kontrakten, samt med implementering.

Sammen om en jobb

Sammen om en jobb tilbyr et mentorprogram og språkundervisning til innvandrere. Vi bistod Sammen om en jobb med deres finansieringsstrategi og koblet dem med relevante finansieringsmuligheter.

Ta kontakt med oss

Vi oppfordrer offentlige oppdragsgivere, samfunnsengasjerte investorer, leverandører av sosiale tiltak, forskningsinstitusjoner, nye partnere og andre med interesse for vårt arbeid til å ta kontakt.

Send oss en epost

Navn

Epost

Telefon nummer

Organisasjon

Melding

Kontakt informasjon

C/O Sentralen, Postboks 183 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3

(+47) 93 21 35 89

Har du spørsmål til vårt arbeid eller ønsker å komme i kontakt med oss kan du ringe eller sende oss en epost.